El bilingüisme i l’adquisició del llenguatge

 • psicologia infantil
  psicologia sant feliu de llobregat
  Dietética y Nutrición
 • Reforç escolar
  Cursos de formació
  Dietètica i nutrició
27 desembre, 2016

Cada vegada són més les persones que parlen dues o més llengües i, en l’actualitat, s’està atorgant una major rellevància al bilingüisme a les escoles, les quals proposen treballar el màxim d’hores en anglès des de les primeres etapes educatives perquè aquest s’integri més ràpidament.

Des de fa anys es parla de la importància d’aprendre idiomes en la infància i l’efecte que això té sobre el desenvolupament cerebral. La majoria de corrents exposen un gran nombre d’avantatges, però existeixen algunes que parla d’interferència entre idiomes.

Però què és realment el bilingüisme?

Existeixen diferents tipus de bilingüisme segons Weinreich, que poden diferenciar-se de moment d’adquisició de cada llengua, el context en què aquestes s’utilitzen, etc. Pel podem categoritzar com:

 • Bilingüisme coordinat: les persones aprenen les dues llengües en dos entorns diferenciats i, per això, cadascuna forma part d’un context determinat i té una representació simbòlica concreta. Un exemple això, són les famílies castellà parlants que escolaritzen als seus fills en escoles angleses, el nen parlarà fluidament cada llengua, però sabrà diferenciar en quin context utilitzar cadascuna.

 

 • Bilingüisme compost: l’aprenentatge de les ambdues llengües és simultani i es realitza en un mateix context, per això la representació de les dues està barrejada i el pas d’una a una altra es realitzarà de forma més àgil. Un exemple d’això són les famílies en les quals el pare parla una llengua i la mare una altra, el nen aprendrà les dues en el context de la llar, però determinarà la seva expressió en funció del progenitor amb el qual es comuniqui.

 

 • Bilingüisme sub-coordinat: en aquest cas una llegua és predominant sobre l’altra, l’aprenentatge d’una de les dues ha estat interioritzat més que l’altra, ja sigui perquè es va aprendre primer o perquè és d’ús més comú. Per aquest motiu, la primera llengua serveix de reforç i de filtre a l’hora de comprendre i expressar la segona. Un exemple d’això, són les persones adultes que adquireixen un nou idioma.

 

L’aprenentatge de dues llengües en la primera infància

Com se sobreentén dels tipus de bilingüismes, com més aviat possible s’adquireix una llengua major serà l’habilitat que es tindrà per utilitzar-la. Això es pot aplicar tant a l’aprenentatge d’una llengua com quan s’adquireixen dues paral·lelament.

Molts estudis demostren que la capacitat d’aprenentatge d’una llengua és major abans dels 3 anys i, sobretot, quan aquest s’associa a contextos naturals i familiars per al petit.

D’altra banda, també existeix el fals mite que diu que els nens que escolten més d’un idioma des de bebès trigaran més temps a parlar i, fins i tot, desenvolupen retard en el llenguatge; però no hi ha gens més cert en aquesta afirmació. Cert és que resultarà més fàcil per al nen rebre cada llengua en un context o situació concreta per aprendre a reconèixer-la i diferenciar-la de l’altra. Per exemple, cada pare pot parlar-li en un idioma, o es poden seleccionar situacions o activitats diferenciades per a llengua, etc. Això ajudarà al fet que el nen no barregi elements de cadascuna quan comenci a expressar-se.

Abans de l’any, encara que no hagi començat la seva expressió lingüística amb paraules reconegudes, el nen ha de ser capaç de comprendre l’expressió dels dos idiomes.

Passats aquests 3 primers anys, el nen segueix tenint una gran capacitat d’aprenentatge lingüístic i podrà adquirir ràpidament una nova llengua, però inicialment la seva expressió resultarà menys precisa que en els nens que han percebut els fonemes propis de la llengua des de bebès.

En edats primerenques és comú que el petit barregi paraules i estructures gramaticals, quan aquestes són diferent com en el cas de l’anglès i el castellà. Però, a poc a poc, anarà integrant una major consciència de cadascuna i la seva discriminació i la seva expressió millorarà considerablement.

 

En cas que el llenguatge s’adquireixi de forma tardana en ambdues llengües, serà recomanable acudir a l’especialista perquè pugui valorar quines són les causes que estan interferint en el correcte desenvolupament.

 

Núria Sánchez

Logopeda

Col. 08/3616

Post a Comment

 • Centre de psicologia format per un equip de professionals especialitzats
  Psicologia clínica infanto-juvenil i de la  psicologia esportiva entre d’altres
  Instal·lacions son totalment noves i amb acabats d’alt nivell

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies